KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, Bilgi-İşlem olarak müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Bilgi-İşlem, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Taraflar

Bilgi-İşlem İnternet Hizmetleri, Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Bilgi-İşlem” olarak anılacaktır. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 77. Sokak No: 6/B Atakum/SAMSUN
Müşteri: Bu sözleşmeyi, Bilgi-İşlem online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin Bilgi-İşlem web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER

Bilgi-İşlem, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.
Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonraBilgi-İşlem’in bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Bilgi-İşlem müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Firmamıza hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Bilgi-İşlem’in SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

Bilgi-İşlem, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale yolu peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Bilgi-İşlem hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.
Bilgi-İşlem, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Bilgi-İşlem her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Bilgi-İşlem web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Bilgi-İşlem servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Bilgi-İşlem’e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir.
Bilgi-İşlem, müşteriden tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Bilgi-İşlem KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Bilgi-İşlem kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Bilgi-İşlem onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Bilgi-İşlem hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Bilgi-İşlem Hizmeti Kötüye Kullanıldığı (Shell Vb. Barındırırak Kullanımlar) zaman uyarısız kapatılır.Bilgi-İşlem, müşteriye 1 işgünü önceden yazılı (posta, e-posta) yada sözlü bildirim yaparak bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.
Spamlar konusunda hassaslık göstermektedir. Müsterimiz spam mail gönderimi yaptıkları taktirde Bilgi-İşlem tarafından uyarı yapılır. Uyarı sonunda tekrar gönderime devam ederse almış olduğu hizmet kalıcı olarak sonlandırılır ve tekrar hizmet verilmez. Ayrıca Bilgi-İşlem sunucuları bu spam mail gönderiminden kaynaklı olarak sunucuların kullanmış olduğu ip adresleri black liste girmesi durumunda ortaya gelecek maddi hasar müşteriye açık fatura olarak gönderileceği ve yedi iş günü ödeme süresi verileceği vede gönderilen faturanın ödenmemesi durumunda noter aracılığı ile ihtar gönderileceği noter masrafı vs. masrafların müşteriye yansıtılacağı devamı olarak adli makamlarda açılacak her türlü alacak davası icra haciz masrafı müşteriye yansıtılacağı iş bu bu sözleşme ile müşteri firmamızdan hizmet aldığında bu sözlesmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
Bu durumda, müşterinin Bilgi-İşlem’e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilmez.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Bilgi-İşlem Servis Kullanım Şartları’nı kabul etmiştir. “Bilgi-İşlem Servis Kullanım Şartları’nın geçerlilik hali, Bilgi-İşlem hizmet sözlesmesi web sayfasında (bulunduğunuz sayfa) yayınlanmaktadır.

Geri İade Koşulları

İade koşulları “İade Koşulları” başlığı altında bildirilmiştir. Gitmek için tıklayınız

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Bilgi-İşlem, http://www.bilgi-islem.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Bilgi-İşlem servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Samsun Yerel Mahkemeler yetkilidir.